Trendlog som et værktøj til bæredygtighed: Delmål 12.6

nov 14, 2022

FN’s mål for bæredygtig udvikling sigter mod at skabe et mere bæredygtigt, lige og sundere globalt samfund. De 17 punkter, som målene dækker, spænder vidt, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke områder man kan påvirke som individ eller som virksomhed. Vi er halvvejs gennem målenes 15-årige levetid, og det er især virksomhederne, store som små, der virkelig kan gøre en forskel. De har ressourcer, viden og færdigheder til at levere specifikke og effektive løsninger. Det ansvar skal vi som samfund, der omfatter både individer og virksomheder, leve op til, så vi sammen kan skabe en sikker og sund verden at leve i i mange år fremover. For at gøre en vedvarende indsats har Trendlog identificeret, hvilke mål vi kan påvirke gennem vores kunder, der bruger vores produkter.

Mål 12 for bæredygtig udvikling: Ansvarligt forbrug og produktion

Målene for bæredygtig udvikling

Det er et krav for børsnoterede virksomheder og statsejede aktieselskaber at udarbejde en årlig CSR-rapport, der inkluderer bæredygtighed. Det er ikke et krav for andre virksomheder, men alligevel kommunikerer mere end halvdelen af alle danske virksomheder om bæredygtighed på deres hjemmeside. Men der er stor forskel, når man ser på virksomhedernes størrelse, og hvilken branche de befinder sig i.

Mål 12.6

“Opmuntre virksomheder, især store og transnationale virksomheder, til at indføre bæredygtige praksisser og integrere bæredygtighedsinformation i deres rapporteringscyklus.”

Der er 4 hovedpunkter i en CSR-rapport, og et af punkterne i rapporten er, hvordan virksomheden påvirker miljøet og deres klimaaftryk. Dette gælder kun for børsnoterede selskaber og statsejede selskaber, men for at fremme den bæredygtige indsats skal flere virksomheder engagere sig og rapportere om deres indsats, hvilket fører os til → 12.6.1

Mål 12.6.1

“Antal virksomheder, der udgiver bæredygtighedsrapporter”

Hvorfor rapportering er vigtig

For at vores samfund skal kunne danne sig et klart og tydeligt billede af, hvor stor den bæredygtige indsats er både på nationalt og internationalt plan, skal der ske en mere konkret indsats, når det gælder måling og rapportering af bæredygtighed. For at nå klimamålene er det nødvendigt, at SMV’er og større virksomheder rapporterer om deres bæredygtighedsindsats. Uanset om det er baseret på målene for bæredygtig udvikling eller andre relevante parametre.

Det er nødvendigt at arbejde strategisk mod klimamålene, fordi mere end 2 ud af 3 af alle danske virksomheder vil inkludere bæredygtighed i deres virksomhedsstrategi inden for de næste par år. Der kan være flere udfordringer for både små og mellemstore virksomheder, da det kræver ressourcer og kapacitet at begynde at måle og rapportere om deres udledning af CO2 og deres klimafodaftryk, hvad angår det samlede forbrug af ressourcer som energi, varmekilde og vand.

Når du ser på det fulde billede, skaber det også muligheder for din virksomhed, da du kan bruge bæredygtighedsindsatsen som motivation for dine medarbejdere. Der er også kommercielle muligheder, da det kan bruges til at kommunikere til dine forretningspartnere og kunder, da du kan vise dit klimaaftryk og din bæredygtighedsindsats, og det bliver et konkurrenceparameter.

Trendlog.io kan hjælpe din virksomhed med at måle deres forbrug og indsats. Hvis du vil høre mere om Trendlogs værktøjer og de muligheder, der findes, kan du kontakte os her.

Andre læser også

Vi deltager i INNOVATIONSKRAFT

Vi deltager i INNOVATIONSKRAFT

Vores deltagelse i projektet “Automatisering af AI drevet Energioptimering” under ordningen INNOVATIONSKRAFT sigter mod at revolutionere energiforvaltningen i fødevareindustrien. Med støtte fra EU, udvikler vi AI-løsninger for at skære energiomkostninger og CO2-udslip, fremme bæredygtighed og økonomisk effektivitet.

Stor succes på Automatica

Stor succes på Automatica

I sidste uge var en stor del af Trendlog-teamet i München på Automatica 2022-messen, hvor vi var en del af Odense Robotics’ danske pavillon. Og sikke en uge det var!