Trendlog som et værktøj til bæredygtighed: Delmål 12.3

nov 7, 2022

FN’s mål for bæredygtig udvikling sigter mod at skabe et mere bæredygtigt, lige og sundere globalt samfund. De 17 punkter, som målene dækker, spænder vidt, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke områder man kan påvirke som individ eller som virksomhed. Vi er halvvejs gennem målenes 15-årige levetid, og det er især virksomhederne, store som små, der virkelig kan gøre en forskel. De har ressourcer, viden og færdigheder til at levere specifikke og effektive løsninger. Det ansvar skal vi som samfund, der omfatter både individer og virksomheder, leve op til, så vi sammen kan skabe en sikker og sund verden at leve i i mange år fremover. For at gøre en vedvarende indsats har Trendlog identificeret, hvilke mål vi kan påvirke gennem vores kunder, der bruger vores produkter.

Mål 12 for bæredygtig udvikling: Ansvarligt forbrug og produktion

Madspild er et globalt problem. Det anslås, at der i 2019 var et globalt madspild på 931 millioner tons. Samme år havde Danmark et spild på ca. 470.000 tons, hvilket gør gennemsnittet for en husstand i Danmark til 81 kg. affald pr. år. Det er alvorlige tal, der kræver handling.

*
Tallene omfatter både forbrugere, detailhandlere og producenter.

Mål 12.3

“Inden 2030 skal vi halvere det globale madspild pr. indbygger på detail- og forbrugerniveau og reducere fødevaretab i produktions- og forsyningskæderne, herunder tab efter høst.”

Madspild giver andre problemer

Madspild har en stor indvirkning på klimaet. Når mad går til spilde, er det også spild af ressourcer. Det kræver energi at producere det, hvilket gælder for alle typer fødevarer. Transporten udleder også CO2, og de butikker, der sælger varerne, kræver også elektricitet og brug af ressourcer. Hvis det går til spilde uden at kunne genanvendes, eller hvis det ender som dyrefoder, er der spild i hele forsyningskæden fra producent til forbruger.

Disse tal hænger sammen med de tal, der blev præsenteret i Trendlog-artiklen om SDG-mål 9.4 vedrørende den årlige udledning af CO2. årlige udledning af CO2.

Mad kan kun genbruges i begrænset omfang, og derfor er det også vigtigt at have systemer på plads, der sikrer, at der er så lidt madspild som muligt.

Der skal tages hånd om forbrugersamfundet og den mentalitet, der følger med. Det er en langsigtet kamp, hvilket også betyder, at små handlinger nu vil få stor betydning, efterhånden som der går længere og længere tid.

En måde at forhindre madspild på

AXEL MÅNSSON A/S producerer økologiske landbrugsprodukter. De er kunde hos Trendlog.io. De bruger Data Collection og Trendlogs Maintenance Planner på 500 forskellige enheder.hvilket er med til at sikre, at de opretholder deres produktion og forhindrer uforudset nedetid og produktionsstop. På den måde sikrer de, at de undgår spild og problemer under høst og produktion.

Trendlog.io samarbejder allerede med flere landbrugsproducenter, hvor løsningerne gør en forskel i deres daglige produktion. Det manifesterer sig i form af bedre ressourceeffektivitet, større overblik over affaldsområder og grundig planlægning af vedligeholdelse af udstyr og maskiner. Hvis du vil udvikle din virksomhed og fremme en grønnere fremtid, så kontakt os her, og lad os tage en snak om, hvad vi kan gøre for dig!

Andre læser også

Vi deltager i INNOVATIONSKRAFT

Vi deltager i INNOVATIONSKRAFT

Vores deltagelse i projektet “Automatisering af AI drevet Energioptimering” under ordningen INNOVATIONSKRAFT sigter mod at revolutionere energiforvaltningen i fødevareindustrien. Med støtte fra EU, udvikler vi AI-løsninger for at skære energiomkostninger og CO2-udslip, fremme bæredygtighed og økonomisk effektivitet.

Stor succes på Automatica

Stor succes på Automatica

I sidste uge var en stor del af Trendlog-teamet i München på Automatica 2022-messen, hvor vi var en del af Odense Robotics’ danske pavillon. Og sikke en uge det var!