What can we help you with?
Table of Contents
< All Topics

Hvad er OEE?

OEE er en forkortelse af Overall Equipment Efficiency, der måler udstyrets udnyttelsesgrad. Det vil sige at den kan fortælle dig, hvor effektiv din drift er ud fra, hvor stor en del af din kapacitet, der udnyttes og hvordan.

 

Hvorfor er OEE vigtigt?

OEE er et smart værktøj for virksomhedens effektivitet. OEE kan anvendes til optimeringsindsatser i et forsøg på at øge maskinudnyttelsen og dermed effektiviteten.

Categories