What can we help you with?
Table of Contents
< All Topics

Hvad er Industri 4.0?

Industri 4.0 er fjerde led i en række industrielle revolutioner over de sidste århundreder. Således er det et paradigmeskift i den industrielle produktion, som består af, at maskinerne nu kan tale med hinanden og samtidig lære og udvikle sig sammen med medarbejderne. Det giver enorme vækstfordele og kan skabe mere bæredygtige produktionsformer, men det kræver, at virksomheder bliver bedre til at anvende data.

Categories