What can we help you with?
Table of Contents
< All Topics

Hvad er data?

Data er den information, der sendes fra hardwaren til skyen. Hos Trendlog er dette typisk enten en værdi eller tidsstempel. Dataen skal visualiseres før du kan se noget ud af den.

Hvad er fordelene ved at opsamle data?

Når du digitaliserer informationer, kan de sættes i system, som tillader dig at reagere hurtigere på ændringer samtidig med at kunne kommunikere med andre systemer.

Det er altså en mulighed for at få automatiseret flere processer, for eksempel dokumentation, rapportering, planlægning med flere.

 

Hvad kan produktionsdata bruges til?

Produktionsdata er både informationer nede på maskinniveau, men også på et samlet plan hvor du får overblik over de generelle produktionsresultater.

Det betyder, at du kan dykke ned i driften og finde flaskehalse på de enkelte transportbånd samtidig med, at du kan bevare et overblik over den samlede kapacitet og sikre produktionens effektivitet.

Derudover findes der et parameter som OEE, hvilket er en meget simpel indikator for, hvordan maskineriet yder, og om der er plads til forbedringer.

 

Hvordan kan dataopsamling optimere produktionen?

Ved at digitalisere informationer med dataopsamling får du mulighed at skabe dig et samlet og lettere tilgængeligt overblik, som holder dig opdateret på den øjeblikkelige ydeevne og de udfordringer, der opstår. Det betyder så, at reaktionstiden bliver meget kortere, problemer bliver løst hurtigere og du får mulighed for at analysere på flaskehalsene og forebygge de dyre nedbrud.

Derudover er OEE en simpel indiaktor for hvordan maskineriet yder, og om der er plads til forbedringer.

Categories