What can we help you with?
Table of Contents
< All Topics

Hvordan sætter man serviceflag på maskinerne i Maintenance Planner?

Som udgangspunkt opretter Maintenance Planner selv serviceflag, når det er tid til at sende en operatør afsted med den digitale tjekliste.

Dog er der mulighed for manuelt at oprette en serviceopgave på en maskine ved, at du klikker i højre side af oversigten og klikker på “toggle service”. Herefter vil det grønne serviceflag vise sig ud for maskinen, og så kan du gennemgå den digitale tjekliste af serviceopgaver.

Categories