What can we help you with?
Table of Contents
< All Topics

Hvor mange sensorer kan der tilkobles?

Det afhænger naturligvis af applikationen, og der findes forskellige pakkestørrelser, som angiver hvor mange sensorer man kan tilkoble sit abonnement.

Hvis det er sensorer til aflæsning af temperaturer og energidata, kan du for eksempel tilkoble op til 20 sensorer i grundpakken. Hvis det er sensorer til opsamling af maskindata kan du for eksempel tilkoble sensorer for op til fire maskiner i grundpakken.

For begge applikationer gælder det dog, at der ikke er en øvre begrænsning på antallet af tilkoblede sensorer, så længe det indgår i den abonnementsaftale, man har.

Categories