What can we help you with?
Table of Contents
< All Topics

Hvilke typer af data kan der indsamles?

Data betyder digitaliserede informationer, og der er mulighed for at indsamle tæt på uendeligt mange typer af data. Men data, som vi arbejder med det, kan for eksempel udgøres af et tidsstempel, et tal eller en værdi, og det er derfor oftest information omkring en maskines ydeevne og tilstand, temperaturen i et kølerum, eller for eksempel elforbruget på en fabrik. Det er stort set kun fantasien, der sætter grænser, og det handler derfor ikke om hvilke data, man kan indsamle, men derimod hvilke data, der giver mening at arbejde med for dig i din situation.

Categories