What can we help you with?
Table of Contents
< All Topics

Hvilke maskiner kan der opsamles data fra?

Som udgangspunkt kan der opsamles performance data fra alle maskiner enten ved at retrofitte sensorer på transportbånd eller lignende eller indbygge det i nye maskiner.

Derudover tilbyder vi en række andre dataopsamlingsmuligheder i tilfælde, hvor det er mere anvendeligt. For eksempel ved opsamling af andre værdier end performance data såsom oprettelse af kontakt til maskinens styring (PLC) eller opsamling af signaler med I/O-moduler.

Categories